Septik hranatý, tříkomorový k obetonování

Biologický septik je určen pro čištění odpadních vod usazováním a anaerobním vyhníváním odpadních vod a kalu.

POPIS FUNKCE

Biologický septik je uzavřená vodotěsná plastová nádrž svařená z extrudovaného polypropylenu o síle 6-15mm.Septik je vybaven dvěma vstupními šachtami a poklopem. Septik je uvnitř rozdělen na tři komory.

Odpadní voda protéká jednotlivými komorami septiku, kde se kal usazuje a anaerobně vyhnívá. Přepážky u dna zabraňují přesouvání kalu a norné stěny zabraňují přesunu plovoucích nečistot. Vyčištěná voda z BS je 40% a odvádí se potrubím DN 125-150 do kanalizace, eventuelně k dalšímu stupni čištění ( domovní ČOV). Septik je dále opatřen vyztužovacími žebry. Vyvážení kalu se provádí, když jeho vrstva přesahuje jednu třetinu užitečné hloubky.

OSAZENÍ

Po vykopání jámy cca 0,5m širší a delší než je rozměr jímky se udělá základová betonová deska o síle 15-20cm (doporučujeme armovat sítí nebo drátem), povrch betonu musí být uhlazen.Před usazením nesmí na základové desce být žádné předměty, kameny, hlína apod.

Jímka se usadí na základovou desku a postupně se napouštění vodou a zároveň se provádí obsypávání suší betonovou směsí o síle 15-20cm. Místo napouštění vodou je možné také provést rozepření stěn ( pro vyrovnání vnějších a vnitřních tlaků na nádrž).

Dále je nutno současně s betonáží protáhnout výztuhami armovací drát. Při betonování stropu je nutné (hlavně u větších objemů) podepřít strop, aby nedošlo k prohnutí a deformaci stropu při zatížení betonem. Při betonáži stropu použít armovací drát, případně síť.

Výhody:

 • 40% účinnost čištění
 • Vysoká životnost nádrže
 • Jednoduchá a rychlá instalace nádrže
 • 100% vodotěsnost

Tloušťka plastu 8 mm. Cena zahrnuje vstupní šachtu (600 x 200 mm) s poklopem.

Rozměry: (š x d) mm Výška: mm Objem : m3/osob Hmotnost: kg Cena bez DPH Kč Cena s DPH 21% Kč
1500 x 1500 1500 3,4/3-4os. 120 18 500,- 22 385,-
1000 x 2000 2000 4/4-5 os. 140 21 700,- 26 257,-
1500 x 2200 1500 5/5-6 os. 170 22 900,- 27 709,-
1000 x 3000 2000 6/6-7 os. 200 26 200,- 31 702,-
1500 x 2400 2000 7/8-9 os. 230 28 900,- 34 969,-
1000 x 4000 2000 8/9-10 os. 250 30 900,- 37 389,-
1500 x 4000 1500 9/10-11 os. 260 34 500,- 41 745,-
leaf

Máte zájem
o naše služby?

Chcete nám napsat zprávu? Formulář naleznete v sekci Kontakt.

Rychlé kontakty

 • Telefonní číslo

  +420 775 722 600

 • Emailová adresa

  info@biowa.cz

 • Otevírací doba

 • První den výstavy

  od: 8.00 - 16.00 hod.

 • Druhý den výstavy

  Víkend: Zavřeno

leaf

Máte zájem
o naše služby?

Chcete nám napsat zprávu? Formulář naleznete v sekci Kontakt.

Rychlé kontakty

 • Telefonní číslo

  +420 775 722 600

 • Emailová adresa

  info@biowa.cz

 • Otevírací doba

 • První den výstavy

  od: 8.00 - 16.00 hod.

 • Druhý den výstavy

  Víkend: Zavřeno