lapol tuku, odlučovač tuků Biowa

Lapák tuku – odlučovač tuků a škrobů

PROVÁDÍME LIKVIDACI TUKŮ Z LAPÁKŮ

Odlučovač tuků BLT je určen pro zachycení a odstranění tuků a mastnot odtékajících z provozoven restaurací, jídelen, masokombinátů.

Lapol tuků typ BLT je vodotěsná plastová ( PP) nádrž se soustavou norných stěn a přepážek. Uvnitř odlučovače tuku je prostor – tukový žlab, který slouží k ukládání přebytečného tuku. Přitékající zanesená voda odlučovače s obsahem tuků a mastnot se mírně zchladí o první soustavu norné stěny, vyplave na povrch kde ztuhne a zůstane tak tukový škraloup zablokován mezi dvěmi soustavami norných stěn. Těžší části se usazují na dně mezi přepážkami. Předčištěná voda podtéká pod nornou stěnou do kanalizace. Tukový škraloup lze vyhrnout do tukového žlabu.

Provoz a obsluha

Před spuštěním odlučovače tuku do provozu se naplní vodou minimálně do úrovně dolního okraje poslední norné stěny. Provozovatel na základě výsledků zkušebního provozu vypracuje provozní řád.

Výrobce odporučuje pro zkušební provoz v běžných podmínkách kontrolu a shrabování tuku alespoň 1 x za měsíc, čištění zásobníku tuku a kalového prostoru alespoň 1 x za 3 měsíce ( vyčerpání fekálním vozem).

Osazení

Odlučovač tuků se osadí do vykopané jámy a na podkladní betonovou desku ve vodorovné poloze. Po připojení na kanalizaci se provede zasypání odlučovače zásypovou zeminou , nebo na obetonování a to za stálého napouštění odlučovače vodou – ochrana proti deformaci tlaku zásypovou zeminou a betonem. Sílu, druh betonu a způsob zakrytí odlučovače stanoví projektant dle konkrétních podmínek stavby.

Zastropení

Zastropení lapolu se řeší individuálně vzhledem k požadavku. Poklop u odlučovače tuků může být plastový bez těsnění, nebo může být poklop s těsněním. U varianty poklopu s těsněním se odlučovač tuků zastropí pevně ke stěnám a zvolí se poklop tak, aby se mohl odlučovač tuků lehce vyčistit.

Odlučovač tuků lze vyrobit s jedním nebo se dvěma vstupními otvory a rozměrech 600 x 600 mm. Poklopy se dají vybrat z naší nabídky.

Upozornění

Do odlučovače tuků nelze svádět odpadní vody obsahující ropné látky, nebo fekálie. Přívod do odlučovače tuku musí být vždy potrubím a ne shora přes rošt – ztráta funkčnosti odlučovače.

K rozměrům je třeba ještě připočítat šířku výztuhy na každou stranu 8 cm.

leaf

Máte zájem
o naše služby?

Chcete nám napsat zprávu? Formulář naleznete v sekci Kontakt.

Rychlé kontakty

 • Telefonní číslo

  +420 775 722 600

 • Emailová adresa

  info@biowa.cz

 • Otevírací doba

 • První den výstavy

  od: 8.00 - 16.00 hod.

 • Druhý den výstavy

  Víkend: Zavřeno

Galerie

20150408-112922
lapol tuku, odlučovač tuků Biowa
Typ Průtok litry [/sek] počet jídel cca [/den] Rozměr (d x š x v) [mm] Hmotnost [kg] Cena bez DPH [kč] Cena s DPH 21% [kč]
BLT 0,5 0,5 50  900 x 500 x 500 33 15 500,- 18 755,-
BLT 100 1 100 1000 x 700 x 1000 44 16 300,- 19 723,-
BLT 200 2 200 1150 x 1000 x 1000 52 18 900,- 22 869,-
BLT 300 3 300 2000 x 1000 x 1000 89 20 500,- 24 805,-
BLT 400 4 400 2150 x 1000 x 1000 115 22 900,- 27 709,-
BLT 500 5 500 2500 x 1000 x 1150 120 24 900,– 30 129,-
BLT 700 7 700 2500 x 1000 x 1400 130 26 900,- 32 549,-
BLT 1000 10 1000 2500 x 1500 x 1500 140 31 900,- 38 599,-
BLT 1500 15 1500 3200 x 1500 x 1500 210 36 500,- 44 165,-

 

Cena je včetně zastropení. Tl. materiálu 15 mm.

Poklop je třeba zvolit podle potřeby.

Stavební připravenost – lapol (DOC  120 kB)

leaf

Máte zájem
o naše služby?

Chcete nám napsat zprávu? Formulář naleznete v sekci Kontakt.

Rychlé kontakty

 • Telefonní číslo

  +420 775 722 600

 • Emailová adresa

  info@biowa.cz

 • Otevírací doba

 • První den výstavy

  od: 8.00 - 16.00 hod.

 • Druhý den výstavy

  Víkend: Zavřeno