Čistička odpadních vod typu AT 6 - AT 60

Čistička odpadních vod AT 6 a AT 8AT 60 jsou určeny pro čištění převážně splaškových vod z jednotlivých objektů v rozmezí kapacit 2 – 50 EO (rodinné domy, obytné budovy, skupiny domů, hotely, restaurace, rekreační zařízení atd.), které nemají možnost připojení na klasickou kanalizaci ústící do centrální ČOV.

 • technologie je využívána ve více jak 20 státech světa už několik roků. Čističky odpadních vod typu  Aquatec čistí odpadní vodu v Německu, Švýcarsku, Bělorusku, Kolumbii, Chorvatsku, Slovensku, Estonsku, Francii, Maďarsku, Mexiku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Rumunsku, Rusku, Španělsku, Švédsku, Sýrii, Ukrajině a samozřejmě i v České republice.
 • čistírny odpadních vod jsou certifikované ve smyslu Evropské normy EN 12 566-3. Certifikace, při které se zkoumá i účinnost čistění a ne jen „statika či odolnost vůči nárazům“ jak tomu bylo donedávna. ČOV AT byly na účinnost testované několikrát také v Německém Prüfinstitut für Abwassertechnik Aachen, který je z institutů zabírajících se testováním účinnosti ČOV jedním z nejprestižnějších.
 • garantovaná nejvyšší kvalita vyčištěné vody (dosahované BSK5<10 mg/l). Kvalita vyčištěné vody odpovídá požadavkům České legislativy. Garantované parametry vyčištěné vody jsou odvozené od účinnosti čistění dosáhnuté v testu.
 • Vyčištěná odpadní voda dosahuje takové kvality, že je možné ji vypouštět do vodoteče, vsakovat do podloží, případně akumulovat tuto vyčištěnou vodu do jímky a použít ji na zálivku.
 • Konkrétní způsob vypouštění odpadních vod schvaluje místní vodohospodářský úřad. Certifikace CE – vyžádejte u nás.
 • vysoce účinná technologie VFL – v čistírnách AT je použita vlastní, lety prověřená a patentovaná technologie založená na využití technologie nízkozátěžové aktivace s aerobní stabilizací kalu doplněná o akumulační zónu pro vyrovnání nerovnoměrného nátoku odpadní vody
 • ve výrobě uplatňuje výrobce řízení kvality ve smyslu normy ISO 9001řízení environmentálního manažerství ve smyslu normy ISO 14001, zúčastňujeme se různých kurzů, školení a seminářů, což nám pomáhá nabízet Vám naše výrobky a služby na nejvyšší úrovni a v nejvyšší kvalitě
 • kvalita výroby je na nejvyšší úrovni – všichni výrobní pracovníci jsou držiteli průkazu Evropský svářeč plastů. Při výrobě používáme prvotřídní materiály, velmi kvalitní stroje a nástroje od renomovaných světových výrobců.
 • servisní služby – nabízíme servis záruční i pozáruční.

Dodávka obsahuje

Čistička odpadních vod typ AT 6
dmychadlo SECOH EL 60, kompresor k čističce
Klíč-k-AT
poklop plastový na čističku odpadních vod
oka-na-poklop
Typ Kapacita BSK5 [g] O2/d Q [m]3/d Průměrná  spotřeba energie [kWh/d]
AT 6 do 5 osob 0,24 0,6 0,5
AT 8 do 8 osob 0,36 0,9 0,7
AT 10 do 9 osob 0,48 1,2 1,1
AT 12 do 10 osob 0,60 1,5 1,7
AT 15 do 15 osob 0,78 1,95 2
AT 20 do 20 osob 1,08 2,70 2,9

Tabulka hodnot

Parametry Průměrně dosahovaná účinnost
Garantované parametry
BSK5 97,20 % 30 mg/l
CHSK5 93,60 % 130 mg/l
NL 97,10 % 30 mg/l
NH4-N 99,40 % 20 mg/l
N celk. 76,00 % 20 mg/l
P celk. 80,20 % 8 mg/l
čistička odpadních vod. Popis technologie čištění

POPIS TECHNOLOGIE – Domácí čistírna odpad. vod typ AT

Čisticí proces sestává ze sekvence několika technologických postupů. Odpadní voda natéká do neprovzdušňovaného prostoru mechanického předčištění a akumulace přebytečného kalu (1) (Obr. A), kde dochází k biologickému odbourávání dusíku.

Technologie čov AT jsou vytvořeny podmínky pro biologické odbourání fosforu. V této části dochází také k mechanickému předčištění přitékajících odpadních vod a rozkladu tuhého znečištění.

Dále odpadní voda gravitačně vtéká do provzdušňovaného aktivačního prostoru (2) s nízkým zatížením aktivovaného kalu, kde za přítomnosti kyslíku dochází k biologické degradaci organického znečištění a k odbourávání amoniakálního dusíku.

Vzduch do technologických sekcí ČOV dodává membránové dmychadlo, které je umístěno mimo biologický reaktor.

Tlakový vzduch je vháněn do provzdušňovaného prostoru přes jemnobublinné aerační elementy. Dalším stupněm čištění je separace (s jednoduchou a rušenou sedimentací) (3), kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu, přičemž vyčištěná voda se vypouští do toku, vsaku, nebo se recykluje a oddělený aktivovaný kal se vrací do systému přečerpáváním ze dna separačního prostoru do neprovzdušňovaného kalového resp. provzdušňovaného aktivačního prostoru.

Pro zvýšení výkonu ČOV a z důvodu zabránění vyplavování aktivovaného kalu z ČOV je na odtokovém potrubí instalované zařízení, které vytváří akumulační zónu (4) s kapacitou odtoku cca 160 l/hod v závislosti na velikosti ČOV.

poklop plastový na čističku odpadních vod

Čistička odpadních vod typ AT 6 a AT 8 s vestavěným retenčním prostorem splňuje požadavky normy EU na odolnost vůči nárazově přitékajícím odpadním vodám.

U čistíren odpadních vod řady AT není nutná žádná předřazená vyrovnávací nádrž ani ke své funkci nepotřebují žádné dávkování chemikálií nebo přitápění v zimních měsících pro zachování účinnosti čištění. V případě vyššího nárazového nátoku odpadních vod se automaticky aktivuje akumulační prostor vytvořen přímo v čistírně, který tuto vodu v čistírně zadrží a nedochází k vyplavování aktivního kalu. Kvalita vyčištěné vody je tak na odtoku konstantní. K provozu čistíren AT je zapotřebí pouze malé membránové dmychadlo vhánějící stlačený vzduch do rozvodnice, která následně reguluje přísun kyslíku do jednotlivých technologických částí a současně zajišťuje recirkulaci aktivační směsi. Chod membránového dmychadla lze regulovat pomocí mikroprocesorové řídicí jednotky, která umožňuje čistírně pracovat v různých režimech podle skutečného zatížení a rozlišit tak např. běžný provoz od víkendového nebo lze nastavit úsporný režim provozu ČOV během dovolené apod. Tato řídící jednotka je zvláště vhodná pro instalace u rekreačních a jiných objektů, kde se projevuje sezónní provoz nebo kde jsou velké rozdíly v počtu osob připojených na ČOV v průběhu roku.

leaf

Máte zájem
o naše služby?

Chcete nám napsat zprávu? Formulář naleznete v sekci Kontakt.

Rychlé kontakty

 • Telefonní číslo

  +420 775 722 600

 • Emailová adresa

  info@biowa.cz

 • Otevírací doba

 • První den výstavy

  od: 8.00 - 16.00 hod.

 • Druhý den výstavy

  Víkend: Zavřeno