čistička odpadních vod AQUATEC

Čistička odpadních vod typu AT 6 - AT 60

 • Čističky odpadních vod typu AQUATEC AT 6 a AT 8AT 60 jsou určeny pro čištění převážně splaškových vod z jednotlivých objektů v rozmezí kapacit 2 – 50 EO (rodinné domy, obytné budovy, skupiny domů, hotely, restaurace, rekreační zařízení atd.), které nemají možnost připojení na klasickou kanalizaci ústící do centrální ČOV.
 • Na trhu velmi oblíbený typ pro svoji jednoduchost a vysokou účinnost čištění.

VÝHODY

 • Jednoduchá obsluha, komfortní ovládání chodu čističky díky ovládací automatice MPR  BASIC s 10 různými režimy.
 • Vyčištění vody přímo při zdroji znečistění
 • Nízké provozní náklady
 • Provoz až 8krát levnější v porovnání se žumpou
 • Vysoká kvalita vyčištěné vody
 • Opětovné využití vyčištěné vody
 • Tichý, bez zápachový chod

Dodávka obsahuje

čistička typu AT 6 Aquatec

Dmychadlo SECOH EL 60N (60W)

Dmychadlo SECOH EL S 60n
Klíč-k-AT
poklop plastový na čističku odpadních vod
oka-na-poklop
Typ Kapacita BSK5 [g] O2/d Q [m]3/d Průměrná  spotřeba energie [kWh/d]
AT 6 do 5 osob 0,24 0,6 0,5
AT 8 do 8 osob 0,36 0,9 0,7
AT 10 do 9 osob 0,48 1,2 1,1
AT 12 do 10 osob 0,60 1,5 1,7
AT 15 do 15 osob 0,78 1,95 2
AT 20 do 20 osob 1,08 2,70 2,9

Tabulka hodnot

Parametry Průměrně dosahovaná účinnost
Garantované parametry
BSK5 97,20 % 30 mg/l
CHSK5 93,60 % 130 mg/l
NL 97,10 % 30 mg/l
NH4-N 99,40 % 20 mg/l
N celk. 76,00 % 20 mg/l
P celk. 80,20 % 8 mg/l
čistička odpadních vod. Popis technologie čištění

POPIS TECHNOLOGIE – Domácí čistírna odpad. vod typ AT

 • Čistírny odpadních vod typu AT jsou certifikované ve smyslu Evropské normy EN 12 566-3. Certifikace, při které se zkoumá i účinnost čistění a ne jen „statika či odolnost vůči nárazům“ jak tomu bylo donedávna. ČOV AT byly na účinnost testované několikrát také v Německém Prüfinstitutf ür Abwassertechnik Aachen, který je z institutů zabírajících se testováním účinnosti ČOV jedním z nejprestižnějších.
 • Garantovaná nejvyšší kvalita vyčištěné vody (dosahované BSK5<10 mg/l). Kvalita vyčištěné vody odpovídá požadavkům České legislativy. Garantované parametry vyčištěné vody jsou odvozené od účinnosti čistění dosáhnuté v testu.
 • Vyčištěná odpadní voda dosahuje takové kvality, že je možné ji vypouštět do vodoteče, vsakovat do podloží, případně akumulovat tuto vyčištěnou vodu do jímky a použít ji na zálivku.
 • Certifikace CE
 • Vysoce účinná technologie VFL – v čistírnách AT je použita vlastní, lety prověřená a patentovaná technologie založená na využití technologie nízko zátěžové aktivace s aerobní stabilizací kalu doplněná o akumulační zónu pro vyrovnání nerovnoměrného nátoku odpadní vody
 • Ve výrobě uplatňuje výrobce řízení kvality ve smyslu normy ISO 9001řízení environmentálního manažerství ve smyslu normy ISO 14001, zúčastňujeme se různých kurzů, školení a seminářů, což nám pomáhá nabízet Vám naše výrobky a služby na nejvyšší úrovni a v nejvyšší kvalitě.

Aktivace čistíren, resp. spuštění do provozu probíhá aktivací živými bakteriemi. Po aktivaci každý zákazník dostává provozní řád se zápise proškolení a spuštění do provozu. Dále je proškolen technikem, jak se o čistírnu starat a jak odkalovat….

Zákazník dostane atest vodotěsnosti a prohlášení o vlastnostech CE.

K čistírnám odpadních voda dále nabízíme profesionální servis záruční a pozáruční.

V případě nutnosti se můžete na nás obrátit a to na www.servisciscisticek.cz

Chod technologie ZDE

Vzduch do technologických sekcí ČOV dodává membránové dmychadlo typu SECOH EL 60N (60W), které je umístěno mimo biologický reaktor.

Tlakový vzduch je vháněn do provzdušňovaného prostoru přes jemnobublinné aerační elementy. Dalším stupněm čištění je separace (s jednoduchou a rušenou sedimentací) (3), kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu, přičemž vyčištěná voda se vypouští do toku, vsaku, nebo se recykluje a oddělený aktivovaný kal se vrací do systému přečerpáváním ze dna separačního prostoru do neprovzdušňovaného kalového resp. provzdušňovaného aktivačního prostoru.

Pro zvýšení výkonu ČOV a z důvodu zabránění vyplavování aktivovaného kalu z ČOV je na odtokovém potrubí instalované zařízení, které vytváří akumulační zónu (4) s kapacitou odtoku cca 160 l/hod v závislosti na velikosti ČOV.

poklop plastový na čističku odpadních vod

Čistička odpadních vod typ AT 6 a AT 8 s vestavěným retenčním prostorem splňuje požadavky normy EU na odolnost vůči nárazově přitékajícím odpadním vodám.

U čistíren odpadních vod řady AQUATEC –  AT není nutná žádná předřazená vyrovnávací nádrž ani ke své funkci nepotřebují žádné dávkování chemikálií nebo přitápění v zimních měsících pro zachování účinnosti čištění. V případě vyššího nárazového nátoku odpadních vod se automaticky aktivuje akumulační prostor vytvořen přímo v čistírně, který tuto vodu v čistírně zadrží a nedochází k vyplavování aktivního kalu. Kvalita vyčištěné vody je tak na odtoku konstantní. K provozu čistíren AT je zapotřebí pouze malé membránové dmychadlo typu SECOH vhánějící stlačený vzduch do rozvodnice, která následně reguluje přísun kyslíku do jednotlivých technologických částí a současně zajišťuje recirkulaci aktivační směsi. Chod membránového dmychadla lze regulovat pomocí mikroprocesorové řídicí jednotky MPR Basic, která umožňuje čistírně pracovat v různých režimech podle skutečného zatížení a rozlišit tak např. běžný provoz od víkendového nebo lze nastavit úsporný režim provozu ČOV během dovolené apod. Tato řídící jednotka je zvláště vhodná pro instalace u rekreačních a jiných objektů, kde se projevuje sezónní provoz nebo kde jsou velké rozdíly v počtu osob připojených na ČOV v průběhu roku.

leaf

Máte zájem
o naše služby?

Chcete nám napsat zprávu? Formulář naleznete v sekci Kontakt.

Rychlé kontakty

 • Telefonní číslo

  +420 775 722 600

 • Emailová adresa

  info@biowa.cz

 • Otevírací doba

 • První den výstavy

  od: 8.00 - 16.00 hod.

 • Druhý den výstavy

  Víkend: Zavřeno