eshop
 • VYŘÍDÍME ZA VÁS POVOLENÍ K ČOV NA ÚŘADECH!!
  Čistička odpadních vod (ČOV) chrání životní prostředí a umožňuje Vám nestarat se o odpadní vody.
  Potřebujete-li jímky, septiky nebo čističky odpadních vod, zavolejte nám na +420 775 722 600.

Čistička odpadních vod typu AT


 •  

  DODÁVÁME ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD A ZAJIŠŤUJEME POVOLENÍ, PROJEKT A HYDROGEOLOGICKÝ POSUDEK

  bg_listek

  VYRÁBÍME NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

  DODÁVÁME POKLOPY NA STUDNY A POKLOPY NA BETONOVÉ SKRUŽE

ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD TYPU AT 6 – AT 60

Čistička odpadních vod AT 6 a AT 8 až AT 60  jsou určeny pro čištění převážně splaškových vod z jednotlivých objektů v rozmezí kapacit 2 – 50 EO (rodinné domy, obytné budovy, skupiny domů, hotely, restaurace, rekreační zařízení atd.), které nemají možnost připojení na klasickou kanalizaci ústící do centrální ČOV.

ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD TYPU  AT 6                  34 400,-Kč                  cena po slevě               31 900,- Kč bez DPH

 • prům. 1400 x 1800 mm
 • váha 160 kg
 • do 5 trvale napojených osob
 • technologická část včetně vzduchového ventiludomovní cistirna odpadnich vod at6
 • dmychadlo 60 W, vzduchová hadice 5 m, chránička pro vzduchovou hadici
 • Poklop zelené barvy s UV filtrem, nerezové zámky, sada klíčů   
 • provozní řád, manuál k řídicí jednotce,  certifikát, atest vodotěsnosti, prohlášení o vlastnostech

CENA SE SLEVOU  ZDE 

 

ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD TYPU  AT 8                   38 400,-Kč                 cena po slevě                 36 400,-Kč bez DPH

 

 • prům. 1400 x 2200 mm
 • váha 180 kg
 •  do 8 trvale napojených osob
 • technologická část včetně vzduchového ventilu
 • dmychadlo 60 W, vzduchová hadice 5 m, chránička pro vzduchovou hadici
 • poklop zelené barvy s UV filtrem, nerezové zámky, sada klíčů   
 • provozní řád, manuál k řídicí jednotce,  certifikát, atest vodotěsnosti, prohlášení o vlastnostech

CENA SE SLEVOU  ZDE


DODÁVKA OBSAHUJE:

cisticka-aquatec2[1] Secoh AT 6 (1)
Klíč k AT oka na poklop
TYP Kapacita BSK5 [g] O2/d Q [m]3/d Prům. spotř.energ [kWh/d]
AT 6
do 5 osob
0,24
0,6
0,5
AT 8
do 8 osob
0,36
0,9
0,7
AT 10
do 9 osob
0,48
1,20
1,1
AT 12
do 10 osob
0,60
1,5
1,7
AT 15
do 15 osob
0,78
1,95
2
AT 20
do 20 osob
1,08
2,70
2,9
Vyčištěná odpadní voda dosahuje takové kvality, že je možné ji vypouštět do vodoteče, vsakovat do podloží, případně akumulovat tuto vyčištěnou vodu do jímky a použít ji na zálivku. Konkrétní způsob vypouštění odpadních vod schvaluje místní vodohospodářský úřad. Certifikace  CE – vyžádejte u nás.
TABULKA HODNOT
Parametry Průměrně dosahovaná účinnost
 Garantované parametry
BSK5 97,20 % 30 mg/l
CHSK5 93,60 % 130 mg/l
NL 97,10 % 30 mg/l
NH4-N 99,40 % 20 mg/l
N celk. 76,00 % 20 mg/l
P celk. 80,20 % 8 mg/l

 POPIS TECHNOLOGIE – Domácí čistírna odpadních vod typ AT

Čisticí proces sestává ze sekvence několika technologických postupů. Odpadní voda natéká
do neprovzdušňovaného prostoru mechanického předčištění a akumulace
přebytečného kalu (1) (Obr. A), kde dochází k biologickému odbourávání dusíku aTechnologie čov AT
jsou vytvořeny podmínky pro biologické odbourání fosforu. V této části
dochází také k mechanickému předčištění přitékajících odpadních vod a
rozkladu tuhého znečištění. Dále odpadní voda gravitačně vtéká do provzdušňovaného aktivačního prostoru (2) s nízkým zatížením
aktivovaného kalu, kde za přítomnosti kyslíku dochází k biologické
degradaci organického znečištění a k odbourávání amoniakálního dusíku.
Vzduch do technologických sekcí ČOV dodává membránové dmychadlo, které
je umístěno mimo biologický reaktor. Tlakový vzduch je vháněn do
provzdušňovaného prostoru přes jemnobublinné aerační elementy. Dalším
stupněm čištění je separace (s jednoduchou a rušenou sedimentací) (3),
kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu, přičemž
vyčištěná voda se vypouští do toku, vsaku, nebo se recykluje a
oddělený aktivovaný kal se vrací do systému přečerpáváním ze dna
separačního prostoru do neprovzdušňovaného kalového resp.
provzdušňovaného aktivačního prostoru. Pro zvýšení výkonu ČOV a
z důvodu zabránění vyplavování aktivovaného kalu z ČOV je na
odtokovém potrubí instalované zařízení, které vytváří akumulační
zónu (4) s kapacitou odtoku cca 160 l/hod v závislosti na velikosti ČOV.

NÁRAZOVÝ PŘÍTOK

Čistička odpadních vod typ AT 6 a AT 8   s vestavěným retenčním prostorem splňuje požadavky normy EU na odolnost vůči nárazově přitékajícím odpadním vodám. Zabezpečuje rovnoměrný chod  i při nárazovém vypouštění většího objemu vody (např. vana + pračka). Tím je vyřešen hlavní problém domovních čističek odpadních vod (ČOV ) s vyplavováním aktivovaného kalu z ČOV při každém nárazovém nátoku.

 

*Video:sarah is having fun in a merry-go-round
 • VYŘÍDÍME ZA VÁS POVOLENÍ
  K ČOV NA ÚŘADECH

  NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT.

  Plastová výroba, čistička odpadních vod, jímky, žumpy, nádrže, Vodoměrné šachty, kanalizační šachty, čerpací šachty, výroba z plastu Praha.

 • Společnost BIOWA s. r. o.

  se zabývá službami v oblastích - vývoz fekálií, septiků a vývoz jímek. Prodáváme čističky odpadních vod, jímky, poklopy a filtry

  Jak se můžete přesvědčit v záložce ceník, jsme jedni z nejlevnějších poskytovatelů těchto služeb v Praze.

  Máte jakýkoli dotaz? Rádi se Vám budeme věnovat!

 • Kontaktní informace

  Provozovna:
  Zemědělská 108
  250 66 Zdiby
  okres Praha východ
  IČO: 49615271

  Otevírací doba:
  PO-PÁ 8.00-16.00 hod.
  Prodej:
  775 722 600,601 - obchod, stav objednávek
  Servis:
  604 272 807 - servis a technická pomoc
  E-mail: info@biowa.cz

 • Kamenná prodejna

Copyright 2008-2014 © Biowa.