Čistička odpadních vod typu AT 6 - AT 60

Čistička odpadních vod AT 6 a AT 8AT 60 jsou určeny pro čištění převážně splaškových vod z jednotlivých objektů v rozmezí kapacit 2 – 50 EO (rodinné domy, obytné budovy, skupiny domů, hotely, restaurace, rekreační zařízení atd.), které nemají možnost připojení na klasickou kanalizaci ústící do centrální ČOV.

Dodávka obsahuje

cisticka-aquatec21
Secoh-
Klíč-k-AT
at-6-1
oka-na-poklop
Typ Kapacita BSK5 [g] O2/d Q [m]3/d Prům. spotř.energ [kWh/d]
AT 6 do 5 osob 0,24 0,6 0,5
AT 8 do 8 osob 0,36 0,9 0,7
AT 10 do 9 osob 0,48 1,2 1,1
AT 12 do 10 osob 0,60 1,5 1,7
AT 15 do 15 osob 0,78 1,95 2
AT 20 do 20 osob 1,08 2,70 2,9

 

Vyčištěná odpadní voda dosahuje takové kvality, že je možné ji vypouštět do vodoteče, vsakovat do podloží, případně akumulovat tuto vyčištěnou vodu do jímky a použít ji na zálivku.

Konkrétní způsob vypouštění odpadních vod schvaluje místní vodohospodářský úřad. Certifikace CE – vyžádejte u nás.

Tabulka hodnot

Parametry Průměrně dosahovaná účinnost
Garantované parametry
BSK5 97,20 % 30 mg/l
CHSK5 93,60 % 130 mg/l
NL 97,10 % 30 mg/l
NH4-N 99,40 % 20 mg/l
N celk. 76,00 % 20 mg/l
P celk. 80,20 % 8 mg/l

POPIS TECHNOLOGIE – Domácí čistírna odpad. vod typ AT

Čisticí proces sestává ze sekvence několika technologických postupů. Odpadní voda natéká do neprovzdušňovaného prostoru mechanického předčištění a akumulace přebytečného kalu (1) (Obr. A), kde dochází k biologickému odbourávání dusíku.

Technologie čov AT jsou vytvořeny podmínky pro biologické odbourání fosforu. V této části dochází také k mechanickému předčištění přitékajících odpadních vod a rozkladu tuhého znečištění.

Dále odpadní voda gravitačně vtéká do provzdušňovaného aktivačního prostoru (2) s nízkým zatížením aktivovaného kalu, kde za přítomnosti kyslíku dochází k biologické degradaci organického znečištění a k odbourávání amoniakálního dusíku.

Vzduch do technologických sekcí ČOV dodává membránové dmychadlo, které je umístěno mimo biologický reaktor.

Tlakový vzduch je vháněn do provzdušňovaného prostoru přes jemnobublinné aerační elementy. Dalším stupněm čištění je separace (s jednoduchou a rušenou sedimentací) (3), kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu, přičemž vyčištěná voda se vypouští do toku, vsaku, nebo se recykluje a oddělený aktivovaný kal se vrací do systému přečerpáváním ze dna separačního prostoru do neprovzdušňovaného kalového resp. provzdušňovaného aktivačního prostoru.

Pro zvýšení výkonu ČOV a z důvodu zabránění vyplavování aktivovaného kalu z ČOV je na odtokovém potrubí instalované zařízení, které vytváří akumulační zónu (4) s kapacitou odtoku cca 160 l/hod v závislosti na velikosti ČOV.

Čistička odpadních vod typ AT 6 a AT 8 s vestavěným retenčním prostorem splňuje požadavky normy EU na odolnost vůči nárazově přitékajícím odpadním vodám. Zabezpečuje rovnoměrný chod i při nárazovém vypouštění většího objemu vody (např. vana + pračka). Tím je vyřešen hlavní problém domovních čističek odpadních vod (ČOV ) s vyplavováním aktivovaného kalu z ČOV při každém nárazovém nátoku.

leaf

Máte zájem
o naše služby?

Chcete nám napsat zprávu? Formulář naleznete v sekci Kontakt.

Rychlé kontakty

 • Telefonní číslo

  +420 775 722 600

 • Emailová adresa

  info@biowa.cz

 • Otevírací doba

 • První den výstavy

  od: 8.00 - 16.00 hod.

 • Druhý den výstavy

  Víkend: Zavřeno