Septik samonosný hranatý

Septik hranatý tříkomorový samonosný

Biologický septik je určen pro čištění odpadních vod usazováním a anaerobním vyhníváním odpadních vod a kalu.

POPIS FUNKCE

Biologický septik je uzavřená vodotěsná plastová nádrž svařená z (PP) desek o síle 10-15 mm. Septik je vybaven jednou nebo dvěma vstupními šachtami o průměru 600 mm a výšce 200 mm a poklopem pochozím do 200 kg, které umožňují přístup do jednotlivých komor.

Odpadní voda protéká jednotlivými komorami septiku, kde se kal usazuje a anaerobně vyhnívá. Septik samonosný je uvnitř rozdělen na 3 komory. Přepážky u dna zabraňují přesouvání kalu a norné stěny zabraňují přesunu plovoucích nečistot. Vyčištěná voda z BS je 40% a odvádí se potrubím DN 125-150 do kanalizace, eventuelně k dalšímu stupni čištění – domovní ČOV. Septik je dále opatřen vyztužovacími žebry.

Vyvážení kalu se provádí, když jeho vrstva přesahuje jednu třetinu užitečné hloubky. Septik je samonosný a pochůzný.

OSAZENÍ

Biologický septik samonosný tříkomorový se osadí v úrovni kanalizace do stavební jámy na předem připravenou desku z armovaného betonu. Po připojení kanalizace se septik zasype s mírným hutněním zeminy za současného napouštění vody – ochrana proti deformaci tlakem zeminy.

Septik je samonosný za podmínek: hladina spodní vody se předpokládá trvale pod základovou spárou. BS je osazen v zeleném pásmu – tj. mimo komunikační trasy, vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení kromě zásypové zeminy ( 3m od komunikační trasy a základů staveb, budov). V případě výskytu spodní vody, je třeba septik obetonovat.

Jako výrobce dodáváme  k septiku atest vodotěsnosti.

Tloušťka plastu 15 mm.

Uvedené ceny jsou včetně poklopu a vstupní šachty 600 x 200 mm.

rozměr (d x š x v)
[mm]
objem [m3] Hmotnost [kg] cena bez DPH [kč] cena s DPH 21% [kč]
2000 x 1000 x 1500 3 206 21 500,- 26 015,-
2000 x 1300 x 1600 4 272 25 900,- 31 3399,-
2000 x 1600 x 1600 5 302 31 950,- 38 656,-
3000 x 1300 x 1500 6 339 37 900,- 45 859,-
3000 x 1500 x 2000 9 401 48 900,- 59 169,-
leaf

Máte zájem
o naše služby?

Chcete nám napsat zprávu? Formulář naleznete v sekci Kontakt.

Rychlé kontakty

 • Telefonní číslo

  +420 775 722 600

 • Emailová adresa

  info@biowa.cz

 • Otevírací doba

 • První den výstavy

  od: 8.00 - 16.00 hod.

 • Druhý den výstavy

  Víkend: Zavřeno

leaf

Máte zájem
o naše služby?

Chcete nám napsat zprávu? Formulář naleznete v sekci Kontakt.

Rychlé kontakty

 • Telefonní číslo

  +420 775 722 600

 • Emailová adresa

  info@biowa.cz

 • Otevírací doba

 • První den výstavy

  od: 8.00 - 16.00 hod.

 • Druhý den výstavy

  Víkend: Zavřeno