Revizní kanalizační šachta kruhová samonosná

ŠACHTA NA VRTANOU STUDNU – ZHLAVÍ VRTANÝCH STUDNÍ

PLASTOVÁ HLAVA VRTANÉ STUDNY

Šachta na vrtanou studnu – zhlaví vrtané studny samonosná

Zhlaví na vrt se vyrábí jako samonosné..

Průměr 1000 mm  a průměr 1200 mm, nebo dle požadavku zákazníka.

POPIS

Šachta na vrtanou studnu – šachta na vrt je samonosná ,vyrobena z polypropylenu a je vodotěsná. Válcovitý korpus je PP deska tl.6-8 mm, dno a strop z PP desek o síle 10-15 mm. Šachta je uvnitř standardně vybavena stupadly pro snadný sestup a výstup. Rozměr potrubí, prostup na kabel a jejich vzájemná poloha je přizpůsobována dle konkrétních požadavků zákazníka.

Šachta na vrtanou studnu je vyztužena proti deformacím z dlouhodobého působení pasivního zemního tlaku pásy a žebry. Šachta je pochůzná, samonosná za podmínek vyloučení výskytu spodní vody, je osazena v zeleném pásmu- tj. mimo komunikační trasy, vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení kromě zásypové zeminy (3m od komunikační trasy, zakladu staveb a budov). Výrobek splňuje základní požadavky dle nařízení vlády č .163/02 sb.

Výrobce zajišťuje vodotěsnost šachty podle ČSN 750905.

OSAZENÍ A INSTALACE KANALIZAČNÍ ŠACHTY

Do vykopané jámy na dně se zhutněným stěrkopískem, nebo podkladní beton ve vodorovné poloze o síle 100 mm. V zeleném pásmu nad hladinou podzemní vody s vyloučením jiného zatížení se KŠ po usazeni do jámy a napojení armatur postupně obsype zeminou s průběžným mírným hutněním.

V případě výskytu spodní vody v místě osazení se kanalizační šachta obetonuje do výše hladiny spodní vody – ochrana proti vyplavení šachty. Celkové obetonování šachty se provádí v případě osazení v pojezdových místech.

Zvláštní opatrnost při manipulaci s výrobkem při teplotě pod +5° C.

Cena zahrnuje poklop, stupadla a prostupy

Vstupní šachta je o průměru 600 mm a výšce 200 mm. Výztuhy jsou po celém obvodu šachty o šířce 80 mm k danému rozměru šachty. Pro převoz šachty je třeba počítat s šířkou výztuh.

Prostup DN 200 : příplatek 300,-Kč bez DPH

Pokud budete požadovat přesné umístění vstupů, prosím vytiskněte si přílohu výkresu, zakreslete a pošlete.

leaf

Máte zájem
o naše služby?

Chcete nám napsat zprávu? Formulář naleznete v sekci Kontakt.

Rychlé kontakty

 • Telefonní číslo

  +420 775 722 600

 • Emailová adresa

  info@biowa.cz

 • Otevírací doba

 • První den výstavy

  od: 8.00 - 16.00 hod.

 • Druhý den výstavy

  Víkend: Zavřeno

rozměr pláště šachty (ø x v) [mm] objem [m3] hmotnost [kg] cena bez DPH [kč] cena s DPH 21% [kč]
1000 x 1200 0,8 45 7 600,- 9 196,-
1200 x 1200 1,1 53 8 400,- 10 164,-

 

Plastové kanalizační šachty

Plastové kanalizační šachty mají ideální vlastnosti zaručující maximální bezpečnost a dlouhou životnost v provozních podmínkách. Jsou odolné proti proražení, mrazu a agresivním látkám. Jsou určeny především pro umístění na domovních přípojkách v zelených nezpevněných plochách jako kontrolní a čistící šachty pro splaškovou nebo dešťovou kanalizaci.

Výhodou je větší stabilita, zaručená těsnost a snažší instalace teleskopického nástavce s poklopem. Konstrukce šachty je složena z několika komponentů, které se na sebe vzájemně nasadí. Díky vlastnostem použitého materiálu je dosaženo velmi dobrého samočisticího efektu s minimálními nároky na údržbu. Kamerová inspekce a čištění všech šachet je snadno proveditelné při využívání moderních servisních zařízení. Velikost šachtového dna je dimenzována tak, aby spuštění běžné kamery šachtou do kanalizace nebylo problematické.

TYP – Šachty kanalizační a dešťové vpusti

ROZMĚRY 

průměr x d,DN 

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

PP šachtové dno průběžné 315/125-tělo 645,-Kč 774,-Kč
ks2 315/160-tělo 570,-Kč 684,-Kč
315/200-tělo 615,-Kč 738,-Kč
PP šachtové dno průběžné 400/160 1395,- 1674,-Kč
sachtove-dno-prubezne 400/200 1450,- 1740,-Kč
PP šachtové dno průběžné 400/250 4250,-Kč 5100,-Kč
novy-obrazek--3- 400/315 4950,-Kč 5940,-Kč
400/400 6750,-Kč 8100,-Kč
PP šachtové dno průběžné 400/200 1470,-Kč 1764,-Kč
novy-obrazek--4- 400/250 4250,-Kč 5100,-Kč
400/300 4920,-kč 5904,-Kč
400/400 6760,-Kč 8112,-Kč
PP šachtové dno sběrné 315/3×160 1500,-Kč 1800,-Kč
ks1 315/3×200 1700,-Kč 2040,-Kč
400/3×160 1550,-Kč 1860,-Kč
400/3×200 1750,-Kč 2100,-Kč
PP šachtové dno sběrné 400/3×110 1730,-Kč 2076,-Kč
novy-obrazek--8- 400/3×160 1550,-Kč 1860,-Kč
400/3×200 1750,-Kč 2100,-Kč

 

PVC teleskopický díl – plný poklop 250/B125 + manžeta 1650,-Kč 1980,-Kč
novy-obrazek--10- 250/D400 + manžeta 1900,-Kč 2280,-Kč
315/A15 + manžeta 1800,-Kč 2160,-Kč
315/B125 + manžeta 2398,-Kč 2878,-Kč
315/D400 + manžeta 2550,-Kč 3060,-kč
PVC teleskopický díl – plný poklop 400/B125 – bez manžety 3850,-Kč 4620,-Kč
novy-obrazek--11- 400/D400 – bez manžety 4050,-Kč 4860,-Kč
 PVC hladké prodlouženíprodlouzeni 315/1000mm 414,-Kč 497,-Kč
315/2000mm 828,-Kč 994,-Kč
400/1000mm 773,-Kč 928,-Kč
leaf

Máte zájem
o naše služby?

Chcete nám napsat zprávu? Formulář naleznete v sekci Kontakt.

Rychlé kontakty

 • Telefonní číslo

  +420 775 722 600

 • Emailová adresa

  info@biowa.cz

 • Otevírací doba

 • První den výstavy

  od: 8.00 - 16.00 hod.

 • Druhý den výstavy

  Víkend: Zavřeno