Nádrž samonosná kruhová

Kruhové jímky a nádrže samonosné

(vyráběné na základě statických výpočtů)

Nádrž samonosná je vhodná pro použití u obytných objektů RD, které nejsou vybaveny kanalizací. Nádrž slouží k shromažďování fekálií. Může také sloužit jako zásobník dešťové vody a po konzultaci s výrobcem i jako zásobník chemikálií.

Jímky samonosné jsou vodotěsné. Napojení jímky nádrže na kanalizaci je potrubím DN 110 – 200.

Jímka je opatřena vstupní šachtou obvykle o průměru 600 mm a výšce 200 mms poklopem pochozím do 200 kg.

Jímka je pochůzná, samonosná za podmínek vyloučení výskytu spodní vody, je osazena v zeleném pásmu – mimo komunikační trasy, 1m od základu staveb a vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení kromě zásypové zeminy.

OSAZENÍ

 • Vykopání jámy pro jímku (rozměr podle velikosti jímky). Výztuhy tvoří jímku vždy o 8 cm širší na každou stranu, nežli je uvedený rozměr v katalogu.
 • Na dně jámy zhotovíme betonový základ ve vodorovné poloze s obsahem kari sítě a to o síle 10 – 15cm. Základna by měla být na každé straně širší o 15 cm nežli jímka.
 • Nádrž se osazuje na čistou a zatuhlou základovou desku. Zasypeme stropní desku – max. 20 cm zeminou.
 • Obetonování jímky provádíme v případě, vyžadují-li to podmínky – výskyt spodní vody.
 • V případě nutnosti zasypání stropu více než 20cm a v pojezdovém umístění se strop musí zabezpečit bud‘ panely – váha však nesmí tlačit na jímku, PZD deskami, nebo obetonováním s obsahem kari sítě, kdy strop musíme nejprve vyztužit po celé ploše – výztuhy odstraníme po řádném zatuhnutí betonu.
 • Strop jímky nádrže samonosné je navržen pouze na zatížení od násypu 0.2 m zeminy a zatížení klimatických, včetně nahodilého 2,5kN-2. Do jímek a nádrží je možné připravit  napojení na čerpadlo, připravit filtrační koš, prostup na kabel a další napojení dle požadavku zákazníka.
 • Výrobce zajišťuje vodotěsnost jímky podle CSN 12566-1. Ke každé šachtě je vystaven ATEST VODOTĚSNOSTI.
 • Tloušťka plastu stěn 8 mm, strop 10-15 mm
 rozměr (ø x v) [mm] objem [m3] hmotnost [kg] cena bez DPH [kč] cena s DPH 21% [kč]
1000 x 1300 1 65 8 900,- 10 769,-
1300 x 1500 2 78 10 900,- 13 189,-
1600 x 1500 3 97 14 500,- 17 545,-
1900 x 1500 4 148 20 500,- 24 805,-
1900 x 1800 5 179 24 900,- 30 129,-
2000 x 2000 6 190 27 900,- 33 759,-
2300 x 2000 8 268 32 900,- 39 809,-

V ceně je zahrnuta vstupní šachta 600 x 200 mm a pochozí poklop do 200 kg.

Stavební připravenost k jímkám a šachtám ZDE

Leták pro jímky ZDE 

leaf

Máte zájem
o naše služby?

Chcete nám napsat zprávu? Formulář naleznete v sekci Kontakt.

Rychlé kontakty

 • Telefonní číslo

  +420 775 722 600

 • Emailová adresa

  info@biowa.cz

 • Otevírací doba

 • První den výstavy

  od: 8.00 - 16.00 hod.

 • Druhý den výstavy

  Víkend: Zavřeno

leaf

Máte zájem
o naše služby?

Chcete nám napsat zprávu? Formulář naleznete v sekci Kontakt.

Rychlé kontakty

 • Telefonní číslo

  +420 775 722 600

 • Emailová adresa

  info@biowa.cz

 • Otevírací doba

 • První den výstavy

  od: 8.00 - 16.00 hod.

 • Druhý den výstavy

  Víkend: Zavřeno