eshop
 • VYŘÍDÍME ZA VÁS POVOLENÍ K ČOV NA ÚŘADECH!!
  Čistička odpadních vod (ČOV) chrání životní prostředí a umožňuje Vám nestarat se o odpadní vody.
  Potřebujete-li jímky, septiky nebo čističky odpadních vod, zavolejte nám na +420 775 722 600.

KOMPLETNÍ ČERPACÍ ŠACHTA – (tlaková kanalizace)


 •  

  DODÁVÁME ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD A ZAJIŠŤUJEME POVOLENÍ, PROJEKT A HYDROGEOLOGICKÝ POSUDEK

  bg_listek

  VYRÁBÍME NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

  DODÁVÁME POKLOPY NA STUDNY A POKLOPY NA BETONOVÉ SKRUŽE

img_0030_bigPoužití čerpací šachty pro tlakovou kanalizaci

U obytných a průmyslových objektů, které jsou vybaveny tlakovou kanalizací, nebo technické možnosti neumožňují odvod splaškové vody pomocí gravitace. Slouží k odčerpávání splaškové a užitkové vody. Toto zařízení není uzpůsobeno k čerpání hořlavých a výbušných látek!!!!

Popis a výbava čerpací šachty

Jedná se o podzemní nádrž vodotěsnou,uzavřenou a svařenou z extrudovaného polypropylenu ( PP-C), osazeno čerpacím zařízení, jednoho i více (čerpadlo) a dále snímací technikou pro bezproblémový chod čerpadla.Čerpadlo: Čerpadlo pracuje tak, že čerpaná kapalina je spolu se sedimentem rozčeřena míchadlem. Vláknité částice v kapalině jsou rozmělněny v řezacím a obtokovou trubkou je nasávána do tělesa. Technický popis: Noria Luca 400V Napětí: 400V objemový průtok (Qr) 0,75 l/s max. dopravní výtlak (Hmax) 100 m dopravní tlak 100 – 1000 kPa max. ponor 30 m max. počet startů za hodinu 30 příkon elektromotoru 1,1 kW jmenovité pracovní napětí 230 V pro síť TN-C-S kmitočet sítě 50 Hz jmenovitý proud motoru (In) 8,6 A max. hustota kapaliny 1100 kg/m3 max. teplota kapaliny +35 °C rozsah PH kapaliny 6,5 – 12 průměr výtlačné přípojky 5/4″ max. hlučnost 70 dBA Délka el.kabelu: 10m Napojení čerpací šachty na přítokovou kanalizaci z objektu se provádí potrubím HT DN 110 až HT DN 160.Odvod splaškové a užitkové vody je řešen trubkou PE DN 40.

Osazení, instalace

Podzemní čerpací šachta samonosná: Jde o kruhovou polypropylenovou nádrž. Ve stropu nádrže je vstupní otvor průměru 600mm a výškou 200mm s plastovým poklopem, který slouží jako transportní. V případě instalace nádrže v místě, kde není vyloučen předvídatelný přístup osob na strop nádrže ( pochůzné plochy), musí být strop nádrže opatřen poklopy odpovídající ČSN-EN 124 třídy odpovídající zatížení. Nádrž obsahuje po obvodě pláště vodorovné výztuhy. Provoz a obsluha se vymezuje pouze na vizuální kontrolu a údržbu bez nutnosti vstupu do prostoru čerpací nádrže.Čerpací šachta je pochůzná, samonosná za podmínek vyloučení výskytu spodní vody, je osazena v zeleném pásmu – mimo komunikační trasy, 1,5 násobku hloubky výkopu od základu staveb a vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení, kromě zásypové zeminy, která bez stavebních úprav nesmí být vyšší jak 200mm.Výrobce zajišťuje vodotěsnost jímky.

Podzemní čerpací šachta k obetonování ( s následným statickým zatížením) : Nádrž je vyrobena a svařena z polypropylenu. Ve stropě nádrže je vstupní otvor o průměru 600mm a výškou 200mm z plastovým poklopem, které slouží jako transportní. V případě instalace nádrže v místě, kde není vyloučen předvídatelný přístup osob na strop nádrže ( pochůzné plochy), musí být strop nádrže opatřen poklopy odpovídající ČSN-EN 124 třídy odpovídající zatížení. Jímka v provedení pod úroveň terénu je opatřena po obvodu a na stropě svislými výztuhami (šířka cca 80mm), kterými se protahuje armovací drát. Tl. 8mm ( pro navázání plastu do betonu). To znamená, že u každé nádrže je myšlen čistý rozměr těla nádrže a je potřeba na každou stranu přičíst cca 80mm. Nádrž je vyrobena včetně stropu a lze ji doplnit přepážkami, uchycením apod. ( není standardem !!!!) Následné statické zajištění u těchto nádrží znamená, celkové obetonování ze všech stran včetně stropu, na které musí být vypracována projektová dokumentace odborně způsobilou oprávněnou osobou k těmto úkonům. Provoz a obsluha se vymezuje pouze na vizuální kontrolu a údržbu bez nutnosti vstupu do prostoru čerpací nádrže.

Obsluha a údržba

Obsluha a údržba čerpací šachty: Pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu čerpadla je třeba pravidelně kontrolovat přítomnost nečistot v odpadní vodě.Ty, které by mohly způsobit ucpání,zablokování čerpadla nebo nesprávnou funkci ovládacího zařízení, je třeba odstranit.Doporučujeme 1x za půl roku provést kontrolu vzdušníku a proudem čisté vody ostříknout veškeré zařízení vně nádrže.V případě poškození vzdušníku či nadměrného nánosu mastnoty a nečistot na ovládací automatice, je potřeba kontaktovat odbornou firmu,aby se předešlo nesprávné funkci čerpacího zařízení.Nedoporučujeme vstupovat do prostoru nádrže z důvodů vlastního bezpečí a eventuelního poškození jednotlivých částí. Zjistí-li se při provozu na elektrickém zařízení nebo čerpadle závada , musí se čerpací soustrojí ihned vypnout.Jakákoliv manipulace a oprava čerpacího soustrojí se doporučuje provést odbornou firmou. Nedílnou součástí dodávky čerpací šachty je návod k obsluze čerpadla a ovládací automatiky.

Upozornění

Při nutnosti vstupu do šachty je nutné zajistit odčerpávání ze šachty, přítomnost a jištění druhou osobou a použití vhodného pracovního oděvu. Zvláštní opatrnost při manipulaci s výrobkem při teplotě pod +5°C.

NABÍZÍME SERVIS A PRAVIDELNOU ÚDRŽBU ČERPACÍCH ŠACHET

Nákres čerpací šachty

cerpaci-sachta---nakres
technický nákres vystrojení čerpací šachty
ovladaci-automatika-vcetne-snimacich-prvku
ovládací automatika včetně snímacích prvků
cerpadlo-noria-luca
kalové nerezové čerpadlo NORIA LUCA
 • VYŘÍDÍME ZA VÁS POVOLENÍ
  K ČOV NA ÚŘADECH

  NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT.

  Plastová výroba, čistička odpadních vod, jímky, žumpy, nádrže, Vodoměrné šachty, kanalizační šachty, čerpací šachty, výroba z plastu Praha.

 • Společnost BIOWA s. r. o.

  se zabývá službami v oblastích - vývoz fekálií, septiků a vývoz jímek. Prodáváme čističky odpadních vod, jímky, poklopy a filtry

  Jak se můžete přesvědčit v záložce ceník, jsme jedni z nejlevnějších poskytovatelů těchto služeb v Praze.

  Máte jakýkoli dotaz? Rádi se Vám budeme věnovat!

 • Kontaktní informace

  Provozovna:
  Zemědělská 108
  250 66 Zdiby
  okres Praha východ
  IČO: 49615271

  Otevírací doba:
  PO-PÁ 8.00-16.00 hod.
  Prodej:
  775 722 600,601 - obchod, stav objednávek
  Servis:
  604 272 807 - servis a technická pomoc
  E-mail: info@biowa.cz

 • Kamenná prodejna

Copyright 2008-2014 © Biowa.