Čerpací šachta pro tlakovou kanalizaci – samonosná

Slouží pro přečerpávání odpadních a dešťových vod z domácnosti a jiných obytných objektu, z části nebo celku obci do gravitační kanalizace.

Čerpací kanalizační šachta pro tlakovou kanalizaci je kruhová polypropylenová nádrž. Standardním rozměrem je prům. 1000 x 2200 mm , vč. vstupní šachty. Ve stropu nádrže je vstupní otvor průměru 600 mm a výškou 200 mm s plastovým poklopem, který slouží jako transportní. V případě instalace nádrže v místě, kde není vyloučen předvídatelný přístup osob na strop nádrže (pochůzné plochy), musí být strop nádrže opatřen poklopy odpovídající ČSN-EN 124 třídy odpovídající zatížení.

Nádrž obsahuje po obvodě pláště vodorovné výztuhy. Provoz a obsluha se vymezuje pouze na vizuální kontrolu a údržbu bez nutnosti vstupu do prostoru čerpací nádrže.

Čerpací kanalizační šachta je pochůzná, samonosná za podmínek vyloučení výskytu spodní vody, je osazena v zeleném pásmu – mimo komunikační trasy, 1,5 násobku hloubky výkopu od základu staveb a vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení, kromě zásypové zeminy, která bez stavebních úprav nesmí být vyšší jak 200 mm.Výrobce zajišťuje vodotěsnost jímky.

OVLÁDACÍ AUTOMATIKA

Ovládací automatika je určena k řízení jednoho i více čerpadel a ke hlídání a signalizování provozních i poruchových stavů. Kombinovaný snímač hladiny slouží k automatickému řízení chodu čerpadla pro splašková a jinak znečištěná prostředí vodivých kapalin kde hrozí znečištění snímacích prvků. Kombinovaný je proto, že pracuje v jednom provozním (elektrodové spínání) a dvou havarijních režimech (plovákové spínání). Toto zařízení je vyrobeno dle normy ČSN-EN 60 439-1, 60 430-3

 • Napětí: 3 x 400 V
 • Kmitočet sítě: 50 Hz
 • Proud: 10 A
 • Zkratová odolnost: 6 kA
 • Provozní příkon: 1,25 – 8,9kW (dle ovládací automatiky)
 • Provozní teplota: -25°C až 50°C

Výrobek splňuje základní požadavky dIe nařízení vlády c.163/02 sb.
Na přání zhotovíme vodoměrnou šachtu dIe Vašich požadovaných rozměrů.

Výrobce zajišťuje vodotěsnost šachty podle CSN 750905. Ke každé šachtě je vystaven ATEST VODOTĚSNOSTI.

OSAZENÍ, INSTALACE

Šachtu osazujeme na podkladní betonovou desku (o síle min. 10 cm) ve vodorovné poloze. Provedeme napojení potrubí a eIektroinstalace.

Šachtu postupně obsypáváme zeminou s mírným hutněním za stálého napouštění vodou (alespoň do 1 m). Celoobetonování provádíme v případě pojezdovém. Elektrický rozvaděč doporučujeme umístit do garáže, sklepa nebo přímo u šachty na sloupek tak, aby nebyl vystaven kontaktu s vodou. Na přání rádi zhotovíme čerpací šachtu dle Vašich požadovaných rozměrů.

OBSLUHA A ÚDRŽBA

Provoz čerpací šachty je automatický a bez nutnosti obsluhy. Kontrolujeme především elektroinstalaci, nastavení a funkci plováku a případné odstranění výskytu plovoucích nečistot.

UPOZORNĚNÍ

Při nutnosti vstupu do šachty je nutné zajistit odčerpání ze šachty, přítomnost a jištění druhou osobou.

leaf

Máte zájem
o naše služby?

Chcete nám napsat zprávu? Formulář naleznete v sekci Kontakt.

Rychlé kontakty

 • Telefonní číslo

  +420 775 722 600

 • Emailová adresa

  info@biowa.cz

 • Otevírací doba

 • První den výstavy

  od: 8.00 - 16.00 hod.

 • Druhý den výstavy

  Víkend: Zavřeno

leaf

Máte zájem
o naše služby?

Chcete nám napsat zprávu? Formulář naleznete v sekci Kontakt.

Rychlé kontakty

 • Telefonní číslo

  +420 775 722 600

 • Emailová adresa

  info@biowa.cz

 • Otevírací doba

 • První den výstavy

  od: 8.00 - 16.00 hod.

 • Druhý den výstavy

  Víkend: Zavřeno