přečerpávací šachta samonosná s tlakovým čerpadlem Noria

Čerpací šachta pro tlakovou kanalizaci – samonosná

Přečerpávací šachta slouží pro přečerpávání odpadních  vod z domácnosti a jiných obytných objektu, z části nebo celku obci do gravitační kanalizace.

Vyrábíme přečerpávací kanalizační šachty pro tlakovou kanalizaci i pro gravitační kanalizaci. Přečerpávací šachty se dodávají do míst, kde je třeba překonat převýšení a není možné se napojit přímo do kanalizace vzhledem k výškovému rozdílu.

Standardně je šachta samonosná o  průměru 1000 x 2000 mm , výška vstupní šachty. Ve stropu nádrže je vstupní otvor průměru 600 mm a výškou 200 mm s plastovým poklopem, který slouží jako transportní. V případě instalace nádrže v místě, kde není vyloučen předvídatelný přístup osob na strop nádrže (pochůzné plochy), musí být strop nádrže opatřen poklopy odpovídající ČSN-EN 124 třídy odpovídající zatížení.

Šachta samonosná je vyrobena tak, že po obvodě pláště jsou  vodorovné výztuhy a šířce 8cm.

Provoz a obsluha se vymezuje pouze na vizuální kontrolu a údržbu bez nutnosti vstupu do prostoru čerpací nádrže. Naše firma zajišťuje pravidelné  servisy ZDE

Přečerpávací jímka, šachta na odpadní vodu je pochůzná, samonosná za podmínek vyloučení výskytu spodní vody, je osazena v zeleném pásmu – mimo komunikační trasy, 1,5 násobku hloubky výkopu od základu staveb a vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení, kromě zásypové zeminy, která bez stavebních úprav nesmí být vyšší jak 200 mm.

Ke každé šachtě vystavujeme atest vodotěsnosti .

Vystrojení a funkce přečerpávací šachty

Šachta je určena pro rodinné domy a podobné objekty. Zajišťuje automatické odčerpávání kapaliny z odpadní jímky.
Snímání hladiny je zajištěno pomocí tří sond a dvou plováků. Pro signalizaci provozu a nastavení je použit barevný
dotykový displej zobrazující potřebné informace a nápovědy. Poruchy jsou signalizovány na displeji a houkačkou.
Stanice zobrazuje provozní stavy a hlásí alarmy (např. provozní hodiny, počet sepnutí, identifikace a hlášení poruch
nebo znečištění).

Technický popis: NORIA Luca – 400 V

objemový průtok (Qr) 0,75 l/s
max. dopravní výtlak (Hmax) 100 m
dopravní tlak 100–1000 kPa
max. ponor 30 m
max. počet startů za hodinu 30
příkon elektromotoru 1,1 kW
jmenovité pracovní napětí 230 V pro síť TN-C-S
kmitočet sítě 50 Hz
jmenovitý proud motoru (In) 8,6 A
max. hustota kapaliny 1100 kg/m3
max. teplota kapaliny +35 °C
rozsah PH kapaliny 6,5 – 12
průměr výtlačné přípojky 5/4″
max. hlučnost 70 dBA

Délka kabelu: 10m

Prodej ZDE :https://biowashop.cz/domovni-cerpaci-stanice-sachty/69-kompletni-cerpaci-sachta-tlakova-kanalizace-.html

OVLÁDACÍ AUTOMATIKA

Ovládací automatika je určena k řízení jednoho i více čerpadel a ke hlídání a signalizování provozních i poruchových stavů. Kombinovaný snímač hladiny slouží k automatickému řízení chodu čerpadla pro splašková a jinak znečištěná prostředí vodivých kapalin kde hrozí znečištění snímacích prvků. Kombinovaný je proto, že pracuje v jednom provozním (elektrodové spínání) a dvou havarijních režimech (plovákové spínání). Toto zařízení je vyrobeno dle normy ČSN-EN 60 439-1, 60 430-3

 • Napětí: 3 x 400 V
 • Kmitočet sítě: 50 Hz
 • Proud: 10 A
 • Zkratová odolnost: 6 kA
 • Provozní příkon: 1,25 – 8,9kW (dle ovládací automatiky)
 • Provozní teplota: -25°C až 50°C

Výrobek splňuje základní požadavky dIe nařízení vlády c.163/02 sb.
Na přání zhotovíme vodoměrnou šachtu dIe Vašich požadovaných rozměrů.

OSAZENÍ, INSTALACE

Šachtu osazujeme na podkladní betonovou desku (o síle min. 10 cm) ve vodorovné poloze. Provedeme napojení potrubí a eIektroinstalace.

Šachtu postupně obsypáváme zeminou s mírným hutněním za stálého napouštění vodou (alespoň do 1 m). Celoobetonování provádíme v případě pojezdovém. Elektrický rozvaděč doporučujeme umístit do garáže, sklepa nebo přímo u šachty na sloupek tak, aby nebyl vystaven kontaktu s vodou. Na přání rádi zhotovíme čerpací šachtu dle Vašich požadovaných rozměrů.

OBSLUHA A ÚDRŽBA

Provoz čerpací šachty je automatický a bez nutnosti obsluhy. Kontrolujeme především elektroinstalaci, nastavení a funkci plováku a případné odstranění výskytu plovoucích nečistot.

UPOZORNĚNÍ

Při nutnosti vstupu do šachty je nutné zajistit odčerpání ze šachty, přítomnost a jištění druhou osobou.

leaf

Máte zájem
o naše služby?

Chcete nám napsat zprávu? Formulář naleznete v sekci Kontakt.

Rychlé kontakty

 • Telefonní číslo

  +420 775 722 600

 • Emailová adresa

  info@biowa.cz

 • Otevírací doba

 • První den výstavy

  od: 8.00 - 16.00 hod.

 • Druhý den výstavy

  Víkend: Zavřeno

leaf

Máte zájem
o naše služby?

Chcete nám napsat zprávu? Formulář naleznete v sekci Kontakt.

Rychlé kontakty

 • Telefonní číslo

  +420 775 722 600

 • Emailová adresa

  info@biowa.cz

 • Otevírací doba

 • První den výstavy

  od: 8.00 - 16.00 hod.

 • Druhý den výstavy

  Víkend: Zavřeno