Čerpací šachta pro tlakovou kanalizaci – samonosná

Čerpací šachta slouží pro přečerpávání odpadních a dešťových vod z domácnosti a jiných obytných objektu, z části nebo celku obci do gravitační kanalizace.

POPIS

Slouží pro přečerpávání odpadních a dešťových vod z domácnosti a jiných obytných objektu, z části nebo celku obci do gravitační kanalizace.

Čerpací kanalizační šachta pro tlakovou kanalizaci je kruhová polypropylenová nádrž. Standardním rozměrem je prům. 1000 x 2200 mm , vč. vstupní šachty. Ve stropu nádrže je vstupní otvor průměru 600 mm a výškou 200 mm s plastovým poklopem, který slouží jako transportní. V případě instalace nádrže v místě, kde není vyloučen předvídatelný přístup osob na strop nádrže (pochůzné plochy), musí být strop nádrže opatřen poklopy odpovídající ČSN-EN 124 třídy odpovídající zatížení.

Nádrž obsahuje po obvodě pláště vodorovné výztuhy. Provoz a obsluha se vymezuje pouze na vizuální kontrolu a údržbu bez nutnosti vstupu do prostoru čerpací nádrže.

Čerpací kanalizační šachta je pochůzná, samonosná za podmínek vyloučení výskytu spodní vody, je osazena v zeleném pásmu – mimo komunikační trasy, 1,5 násobku hloubky výkopu od základu staveb a vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení, kromě zásypové zeminy, která bez stavebních úprav nesmí být vyšší jak 200 mm. Výrobce zajišťuje vodotěsnost jímky.

OSAZENÍ A INSTALACE

Šachtu osazujeme na podkladní betonovou desku (o síle min. 10 cm) ve vodorovné poloze. Provedeme napojení potrubí a eIektroinstalace. Šachtu postupně obsypáváme zeminou s mírným hutněním za stálého napouštění vodou (alespoň do 1 m).

Celoobetonování provádíme v případě pojezdovém. Elektrický rozvaděč doporučujeme umístit do garáže, sklepa nebo přímo u šachty na sloupek tak, aby nebyl vystaven kontaktu s vodou. Na přání rádi zhotovíme čerpací šachtu dle Vašich požadovaných rozměrů.

OVLÁDACÍ AUTOMATIKA

Ovládací automatika je určena k řízení jednoho i více čerpadel a ke hlídání a signalizování provozních i poruchových stavů. Kombinovaný snímač hladiny slouží k automatickému řízení chodu čerpadla pro splašková a jinak znečištěná prostředí vodivých kapalin kde hrozí znečištění snímacích prvků. Kombinovaný je proto, že pracuje v jednom provozním (elektrodové spínání) a dvou havarijních režimech (plovákové spínání).

Toto zařízení je vyrobeno dle normy ČSN-EN 60 439-1, 60 430-3

  • Napětí: 3 x 400 V
  • Kmitočet sítě: 50 Hz
  • Proud: 10 A
  • Zkratová odolnost: 6 kA
  • Provozní příkon: 1,25 – 8,9kW (dle ovládací automatiky)
  • Provozní teplota: -25°C až 50°C

Obsluha a údržba

Provoz čerpací šachty je automatický a bez nutnosti obsluhy. Kontrolujeme především elektroinstalaci, nastavení a funkci plováku a případné odstranění výskytu plovoucích nečistot.

Upozornění

Při nutnosti vstupu do šachty je nutné zajistit odčerpání ze šachty, přítomnost a jištění druhou osobou.

leaf

Máte zájem
o naše služby?

Chcete nám napsat zprávu? Formulář naleznete v sekci Kontakt.

Rychlé kontakty

 • Telefonní číslo

  +420 775 722 600

 • Emailová adresa

  info@biowa.cz

 • Otevírací doba

 • První den výstavy

  od: 8.00 - 16.00 hod.

 • Druhý den výstavy

  Víkend: Zavřeno

leaf

Máte zájem
o naše služby?

Chcete nám napsat zprávu? Formulář naleznete v sekci Kontakt.

Rychlé kontakty

 • Telefonní číslo

  +420 775 722 600

 • Emailová adresa

  info@biowa.cz

 • Otevírací doba

 • První den výstavy

  od: 8.00 - 16.00 hod.

 • Druhý den výstavy

  Víkend: Zavřeno