Přečerpávací šachta pro tlakovou kanalizaci – samonosná

Přečerpávací šachta slouží pro přečerpávání odpadních a dešťových vod z domácnosti a jiných obytných objektů.

POPIS

Přečerpávací šachta, jímka slouží pro přečerpávání odpadních vod z domácnosti a jiných obytných objektu.

Přečerpávací jímka, šachta pro tlakovou kanalizaci je kruhová polypropylenová nádrž samonosná, pouze pro obsyp zeminou, pískem…

Standardní rozměr je prům. 1000 x 2200 mm po poklop šachty.

Ve stropu nádrže je vstupní otvor průměru 600 mm a výšce 200 mm s kvalitním plastovým poklopem.

Přečerpávací jímka, šachta obsahuje po obvodu pláště vodorovné výztuhy. Dále obsahuje stupadla, prostupy na kabel, přítokové hrdlo (DN 125-160) a odtokové hrdlo DN 40. Po konzultaci s technikem je možné zvolit jiný průměr. Šachta je vybavena tyčí se snímacími prvky nastavených na tyči, 2x plováky, 2x snímacími elektrodami.

Provoz a obsluha se vymezuje pouze na vizuální kontrolu a údržbu bez nutnosti vstupu do prostoru čerpací nádrže.

Přečerpávací jímka je pochůzná, samonosná za podmínek vyloučení výskytu spodní vody, je osazena v zeleném pásmu – mimo komunikační trasy, 1,5 násobku hloubky výkopu od základu staveb a vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení, kromě zásypové zeminy, která bez stavebních úprav nesmí být vyšší jak 200 mm. Výrobce zajišťuje vodotěsnost jímky.

Výrobce zajišťuje vodotěsnost šachty podle CSN 750905. Ke každé šachtě je vystaven ATEST VODOTĚSNOSTI.

OSAZENÍ A INSTALACE

Šachtu osazujeme na podkladní betonovou desku (o síle min. 10 cm) ve vodorovné poloze. Provedeme napojení potrubí a eIektroinstalace. Šachtu postupně obsypáváme zeminou s mírným hutněním za stálého napouštění vodou (alespoň do 1 m).

Celoobetonování provádíme v případě pojezdovém. Elektrický rozvaděč doporučujeme umístit do garáže, sklepa nebo přímo u šachty na sloupek tak, aby nebyl vystaven kontaktu s vodou. Na přání rádi zhotovíme čerpací šachtu dle Vašich požadovaných rozměrů.

OVLÁDACÍ AUTOMATIKA

Ovládací automatika je určena k řízení jednoho i více čerpadel a ke hlídání a signalizování provozních i poruchových stavů. Kombinovaný snímač hladiny slouží k automatickému řízení chodu čerpadla pro splašková a jinak znečištěná prostředí vodivých kapalin kde hrozí znečištění snímacích prvků. Kombinovaný je proto, že pracuje v jednom provozním (elektrodové spínání) a dvou havarijních režimech (plovákové spínání).

Toto zařízení je vyrobeno dle normy ČSN-EN 60 439-1, 60 430-3

  • Napětí: 3 x 400 V
  • Kmitočet sítě: 50 Hz
  • Proud: 10 A
  • Zkratová odolnost: 6 kA
  • Provozní příkon: 1,25 – 8,9kW (dle ovládací automatiky)
  • Provozní teplota: -25°C až 50°C

Obsluha a údržba

Provoz čerpací šachty je automatický a bez nutnosti obsluhy. Kontrolujeme především elektroinstalaci, nastavení a funkci plováku a případné odstranění výskytu plovoucích nečistot.

Upozornění

Při nutnosti vstupu do šachty je nutné zajistit odčerpání ze šachty, přítomnost a jištění druhou osobou.

leaf

Máte zájem
o naše služby?

Chcete nám napsat zprávu? Formulář naleznete v sekci Kontakt.

Rychlé kontakty

 • Telefonní číslo

  +420 775 722 600

 • Emailová adresa

  info@biowa.cz

 • Otevírací doba

 • První den výstavy

  od: 8.00 - 16.00 hod.

 • Druhý den výstavy

  Víkend: Zavřeno

leaf

Máte zájem
o naše služby?

Chcete nám napsat zprávu? Formulář naleznete v sekci Kontakt.

Rychlé kontakty

 • Telefonní číslo

  +420 775 722 600

 • Emailová adresa

  info@biowa.cz

 • Otevírací doba

 • První den výstavy

  od: 8.00 - 16.00 hod.

 • Druhý den výstavy

  Víkend: Zavřeno