septik tříkomorový samonosný

Biologický septik – kruhový, samonosný (vyráběné na základě statických výpočtů)

Biologický septik je určen pro čištění odpadních vod usazováním a anaerobním vyhníváním odpadních vod a kalu.

Tloušťka plastu 6, 8, 10 mm

Uvedené ceny jsou včetně poklopu a vstupní šachty 800 x 200 mm..

POPIS FUNKCE

Biologický septik je uzavřená vodotěsná plastová nádrž svařená z extrudovaného polypropylenu o síle 5-15mm. Septik je vybaven jednou nebo dvěma vstupními šachtami (600/200-450) a poklopem. Septik je uvnitř rozdělen na tři komory. Odpadní voda protéká jednotlivými komorami septiku, kde se kal usazuje a anaerobně vyhnívá.

Přepážky u dna zabraňují přesouvání kalu a norné stěny zabraňují přesunu plovoucích nečistot. Vyčištěná voda z BS je 40% a odvádí se potrubím DN 125-150 do kanalizace, eventuelně k dalšímu stupni čištění ( domovní ČOV).

Septik je dále opatřen vyztužovacími žebry. Vyvážení kalu se provádí, když jeho vrstva přesahuje jednu třetinu užitečné hloubky. Septik je samonosný a pochůzný.

OSAZENÍ

Biologický septik se osadí v úrovni kanalizace do stavební jámy na předem připravenou desku z armovaného betonu. Po připojení kanalizace se septik zasype s mírným hutněním zeminy za současného napouštění vody – ochrana proti deformaci tlakem zeminy.

Septik je samonosný za podmínek: hladina spodní vody se předpokládá trvale pod základovou spárou. BS je osazen v zeleném pásmu – tj. mimo komunikační trasy, vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení kromě zásypové zeminy ( 3m od komunikační trasy a základů staveb, budov). V případě výskytu spodní vody, je třeba septik obetonovat.

VÝHODY

 • 40% účinnost čištění
 • Vysoká životnost nádrže
 • Jednoduchá a rychlá instalace nádrže
 • 100% vodotěsnost
leaf

Máte zájem
o naše služby?

Chcete nám napsat zprávu? Formulář naleznete v sekci Kontakt.

Rychlé kontakty

 • Telefonní číslo

  +420 775 722 600

 • Emailová adresa

  info@biowa.cz

 • Otevírací doba

 • První den výstavy

  od: 8.00 - 16.00 hod.

 • Druhý den výstavy

  Víkend: Zavřeno

Rozměr (ø x v) [mm] Objem [m3] Hmotnost [kg] Cena bez DPH [kč] Cena s DPH 21% [kč]
1600 x 1500 3 150 23 500,-  28 435,-
2000 x 1500 4 206 25 900,- 31 339,-
1900 x 1800 5 230 29 900,- 32 549,-
2000 x 2000 6 270 32 900,- 39 809,-
leaf

Máte zájem
o naše služby?

Chcete nám napsat zprávu? Formulář naleznete v sekci Kontakt.

Rychlé kontakty

 • Telefonní číslo

  +420 775 722 600

 • Emailová adresa

  info@biowa.cz

 • Otevírací doba

 • První den výstavy

  od: 8.00 - 16.00 hod.

 • Druhý den výstavy

  Víkend: Zavřeno