eshop
 • VYŘÍDÍME ZA VÁS POVOLENÍ K ČOV NA ÚŘADECH!!
  Čistička odpadních vod (ČOV) chrání životní prostředí a umožňuje Vám nestarat se o odpadní vody.
  Potřebujete-li jímky, septiky nebo čističky odpadních vod, zavolejte nám na +420 775 722 600.

Zákony / Reference


 •  

  DODÁVÁME ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD A ZAJIŠŤUJEME POVOLENÍ, PROJEKT A HYDROGEOLOGICKÝ POSUDEK

  bg_listek

  VYRÁBÍME NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

  DODÁVÁME POKLOPY NA STUDNY A POKLOPY NA BETONOVÉ SKRUŽE

Vězeňská  služba ČR, Vazební věznice České Budějovice, TYP AT 15

Místo umístění: rekreační zařízení Dolní Vltavice

 • Bytový dům TYP ČOV AT15

Místo umístění: Okoř

 • RD +  ubytovací zařízení pro výuku jízdy na koni, TYP AT 15

Místo umístění: obec Kněžičky, okr. Nymburk

 •  POLYGON – KLADNO – VENKY, TYP      ČOV AT 20

Místo umístění: Kladno

 • Bytový dům – Společenství Střemy, TYP B 20

Místo umístění: celá ČR

 • RD – typy AT6 – AT15

 

Legislativa a právní předpisy:

NV_57_2016_o_ukazatelích_a_hodnotách_znečištění_podzemní_vody

NV_401_2015_o_ukazatelích_a_hodnotách_znečištění_povrchové_vody

CERTIFIKÁTY A STAVEBNÍ TECHNICKÁ OSVĚDČENÍ:

  Certifikát k ČOV  – typu AT- pro žádost o stavební povolení k DČOV

 Certifikát – jímky – jímky hranaté

 Stavební technické osvědčení  – čerpací šachty

 Stavební technické osvědčení – septiky

FAQ:

Jaký je rozdíl mezi čistírnou odpadních vod, žumpou a septikem?

Žumpa je bezodtoková nádrž, která slouží na akumulaci odpadních vod z domácnosti. Pro čtyřčlennou rodinu to představuje objem 15-20m3 při vyvážení jedenkrát do měsíce. V případě, kdy se žumpa naplní, je třeba odstavit vnitřní kanalizaci domu a vyprázdnit ji. Vodu ze žumpy není dovoleno vypouštět do povrchových vod a ani nechat vsakovat do podzemních vod, přihnojovat louky a pole ve vegetačním období. Žumpová voda by měla být zneškodněna na větších čistírnách odpadních vod. Septiky jsou průtočné nádrže. Jsou rozděleny na dvě anebo tři komory, kde probíhá rozklad zachycených pevných a plavajících látek bez kyslíku, co může v letních měsících zapáchat. Účinnost čištění odpadních vod v septikách je okolo 30%, co je velmi nízká hodnota. Čistírna odpadních vod (ČOV) je elegantním a ekologickým řešením problému s odpadními vodami. Čistírna představuje průtočnou nádrž, kde účinnost čištění odpadních vod je 96-98 %. Čisticí proces probíhá účinkem mikroorganismů za přítomnosti kyslíku anebo bez. Čistírny odpadních vod typu  používají kombinované čištění, a tím využívají jen přednosti čištění odpadních vod s kyslíkem a bez kyslíku. Vyčištěná voda má kvalitu užitkové vody a je možné ji použít na zalévání či ji vypouštět do recipientu.

Co všechno je možné do čistírny vypouštět?

Čistírna odpadních vod slouží na čištění splaškových odpadních vod z domácností, t.j. odpadní vody z kuchyně, toalet, sprch a van atd. Do kanalizačního systému Vašeho domu by se neměly dostat pevné nerozložitelné látky jako sáčky, hygienické pomůcky, kovové části. Větší částice jsou zachyceny v nátokovém koši, odkud se dále do čistírny nedostanou. Čistírna je schopna eliminovat nárazové vypouštění vody např. z vany. Do čistírny by se nemělo dostat větší množství spečeného oleje (např. z fritézy), ale rozdělit ho do několika částí. Nadměrné množství agresivních čisticích prostředků obsahujících chlornany může zabít mikroorganizmy, proto je třeba dbát na dodržování výrobcem doporučené dávkování při používaní.

Za kolik let se mi vrátí náklady na domovní čistírnu odpadních vod?

Čistírna odpadních vod představuje jednorázovou investici. Náklady na provoz a údržbu čistírny představuje spotřebu elektřiny za cca. 1500,- Kč/rok, odběr vzorku na rozbor 500 Kč. Za 10 let provozu ČOV celkové náklady představují 1/3- 1/4 z celkových nákladů na žumpu. V případě žumpy pořizovací náklady jsou nižší, ale náklady na údržbu, t.j. vývoz žumpové vody, může představovat až 20 000 Kč/rok! Pořizovací a provozní náklady žumpy po 2 letech provozu dosáhnout pořizovací náklady čistírny.

Na jaký účel je možné využívat vyčištěnou vodu z čistírny odpadních vod?

Vyčištěnou odpadní vodu je možné zachytávat do tzv. sběrné nádrže. Vyčištěná voda se může použít na zalévání okrasných dřevin, květů, trávníku, atd. Vyčištěná voda se dá použít v případě dočištění jako užitková voda.

Jak probíhá proces čištění v čistírně odpadních vod?

V čistírně probíhá biologický proces čištění pomocí kultury mikroorganismů (tzv. aktivovaný kal). Technologie čistírny se dá rozdělit na čtyři zóny:
1. Mechanické předčištění představuje nátokový koš, kde se zachytávají hrubé nečistoty. Rozložitelné látky jsou dezintegrované vzduchem.
2. Neprovzdušňovaná zóna (anaerobně- fermentační a denitrifikační zóna) dostatečně velká neprovzdušňovaná zóna umožňuje odstranění dusíku a fosforu z odpadní vody. Instalace této zóny tvoří tuto technologii jedinečnou.
3. Provzdušňovaná zóna (nitrifikační zóna) v této zóně probíhá rozložení organických nečistot a oxidace organického dusíku v odpadoví vodě.
4. Separační zóna v této části dojde k oddělení aktivovaného kalu od vyčištěné vody. Usazený kal je odtahován na začátek čisticího procesu a vyčištěná voda odtéká samospádem do odtoku.Během čisticího procesu dojde k vícenásobné recirkulaci vody z konce čisticího procesu na začátek. Tím je čisticí proces efektivnější. Jedinou elektrickou součástí čistírny odpadních vod je membránové dmychadlo, které zabezpečuje vhánění vzduchu do čistírny a recirkulaci vody a kalu v čistírně. K dmychadlům instalujeme mikroprocesorové řízení, které umožňuje elegantní a jednoduché řízení čistírny v případě dovolených, anebo rodinných oslav. Dmychadlo pro nejmenší typ čistírny  má spotřebu 60 W a denně je v provozu 12-17 hodin. Mikroorganismy organické látky využívají pro svůj růst. Časem je třeba jejich množství zredukovat, t.j. čistírnu třeba odkalit. Při malých čistírnách se to dělá 2-3krát do roka. Takováto technologická sestava umožní vysokou účinnost čištění 96- 98 % a vysokou stabilitu čisticího procesu. Nároky na obsluhu jsou minimální, ale provozní kontrola musí být ! Kontrola představuje denně několik sekund na kontrolu dmychadla. Jednou za dva týdny třeba kontrolovat množství mechanických nečistot, stav čistírny, co trvá cca. 5 minut. Kontrolování množství kalu se dělá po 3-4 měsících sedimentační zkouškou, co trvá půl hodinu, s případným odkalením s délkou cca 1 hodina. Provozovatel čistírny při uvedení ČOV do provozu bude zaškolený a dostane provozní řád, kde se může blíže dočíst o procesech probíhajících v čistírně a o provozu.

 • VYŘÍDÍME ZA VÁS POVOLENÍ
  K ČOV NA ÚŘADECH

  NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT.

  Plastová výroba, čistička odpadních vod, jímky, žumpy, nádrže, Vodoměrné šachty, kanalizační šachty, čerpací šachty, výroba z plastu Praha.

 • Společnost BIOWA s. r. o.

  se zabývá službami v oblastích - vývoz fekálií, septiků a vývoz jímek. Prodáváme čističky odpadních vod, jímky, poklopy a filtry

  Jak se můžete přesvědčit v záložce ceník, jsme jedni z nejlevnějších poskytovatelů těchto služeb v Praze.

  Máte jakýkoli dotaz? Rádi se Vám budeme věnovat!

 • Kontaktní informace

  Provozovna:
  Zemědělská 108
  250 66 Zdiby
  okres Praha východ
  IČO: 49615271

  Otevírací doba:
  PO-PÁ 8.00-16.00 hod.
  Prodej:
  775 722 600,601 - obchod, stav objednávek
  Servis:
  604 272 807 - servis a technická pomoc
  E-mail: info@biowa.cz

 • Kamenná prodejna

Copyright 2008-2014 © Biowa.